Địa chỉ: 88 QL13, khu phố Hòa Long, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương – Việt Nam

 Hotline (24/24): 0903 977 779

Facebook https://www.facebook.com/TeracoTruongLoc/